RSSAminetKontakt

aminet/text/bfont/MUIFontsSi.readme

short : Latin2 fonts for MUI and WorkBench author : Damir Arh (damir.arh@guest.arnes.si) uploader : Damir Arh (damir arh guest arnes si) type : text/bfont version : 1.1 architecture : generic Filetype : application/x-lzh-compressed Size : 12.61K Date : 5-Dec-98 Download : 💾 https://de3.aminet.net/text/bfont/MUIFontsSi.lha
This archive is useful only for Slovenian users V tem arhivu lahko najdete latin2 fonte (standard slovenskih prevodov na Amigi), ki so uporabni za WorkBench in pa MUI. To so fonti, ki jih v nastavitvah uporabljam jaz in sem z njimi zelo zadovoljen. Arhiv vsebuje: X-helvetica v velikosti 9, 11 in 13 toèk XEN v velikosti 8, 9 in 11 toèk Upam, da se vam bo arhiv zdel uporaben. V tej verziji sem dodal znaka za (C) in (R) v skladu z odloèitvijo, ki jo je sprejel slovenski oddelek ATO. Za veè informacij o tem obi¹èite: http://fov.fov.uni-mb.si/~amiga/ato.html (c) 1998 Digital Amiga Dream Digital Amiga Dream je registrirana blagovna znamka Amiga raèunalni¹kega kluba D.A.D. Kranj
Zum Live Linux: